Basfakta

Språk

Jag översätter från engelska, franska, tyska, norska och danska till svenska. I speciella fall översätter jag också (facktext) från svenska till engelska och låter då resultatet granskas av en person med engelska som modersmål.

Huvudsakliga ämnesområden

Allmän teknik
Bank & finans
Datateknik/IT/telekom
Ekonomi
Kontorsutrustning
Kultur
Miljö
Politik
Samhällsvetenskap
Utbildning


Typ av text

Utöver allmänna texter har jag översatt väldigt mycket handledningar, avtal och kontrakt, pressmeddelanden, programvara, utbildningsmaterial. När det gäller böcker tar jag mig särskilt gärna an naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga texter men förstås också skönlitteratur.

Prissättning

Anbud på ren översättning baseras normalt på antalet ord, vilket är gängse i branschen. För andra arbeten baseras anbuden på uppskattad tidsåtgång, men löpande räkning kan förstås också tillämpas. Såväl ordpris som uppskattad tidsåtgång är mycket beroende av förutsättningarna (ämnesområde, svårighetsgrad, tidspress...).