Ämnesområden

IT, teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap (se även länken Basfakta här bredvid).

Språkkombinationer

Engelska, tyska, franska till svenska.

Texttyper

Bruksanvisningar/handledningar, avtal, böcker, programvarulokalisering, allehanda kortare texter.

Övriga tjänster

Redigering och språkgranskning, författande av teknisk och annan information (se länken Teknikinformation i sidfoten), terminologi.

Hantering av personuppgifter

Översättningsuppdrag kan innebära hantering av personuppgifter av två slag: dels uppdragsgivarens personuppgifter (om det rör sig om en privatperson), dels personuppgifter som kan ingå i den text som ska översättas. Bådadera hanteras på säkrast möjliga sätt. Hur det går till, och vilka rättigheter uppdragsgivaren har vad gäller kontrollen av personuppgifter finns beskrivet här.

 

Fler fakta via länkarna här intill och i sidfoten. Välkommen med förfrågan!

 

Auktoriserad av Kammarkollegium (se omdöme här). Medlem i: SFÖ, Sveriges Facköversättarförening (styrelseledamot 2004-08); FTI, Föreningen Teknisk Information (styrelseledamot 2001-06); STIMDI, Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-Datorinteraktion; Översättarcentrum.