Översättningar

Böcker, axplock

Tekniska texter, axplock

Asfaltering
Brandvarnare
Bromsutrustning
Dammsugare
Databassystem
Datalagring
Datorer
Datorprogram
DVD-spelare
E-business
Fläktsystem
Fönster
Generatorer
Golv
Husvagnar
Isolering
Kameror
Kopiatorer
Lastbilar
Medicinsk utrustning
Personbilar
Pumpsystem
Rörsystem
Skrivare
Skydds/säkerhetssystem
Skyddsutrustning
Styrsystem
Ställverk
Sågverk
Telefoner
Transformatorer
Ventilation
Ytbehandling

Icke-tekniska texter, axplock

Avtal och kontrakt
Bokbinderi
Demokratiska funktioner
Etikregler
EU-direktiv
EU-texter, allmänna
Företagsredovisningar
Miljö (särskilt klimat)
Marknadsföring
Rekryteringssystem
Skolutvärdering