Bakgrund

Kompetensområden

Fackkunskaper: Omfattande kunskaper inom IT (i synnerhet data- och telekommunikation), i fysik och matematik. Därtill gedigna kunskaper i natur- och samhällsvetenskap i allmänhet.

Språkkunskaper: Talar och skriver engelska flytande. Läser obehindrat franska, tyska, danska och norska.

Arbetslivserfarenheter: Författande, översättning. Informationsverksamhet i allmänhet. Terminologiarbete. Över 30 års erfarenhet av journalistiskt arbete, redigering, layoutarbete, illustrering, publicering. Tekniska utredningar, teknisk redigering. Organisation och ledning av standardiseringsarbete. Arrangering av konferenser, seminarier, ”workshops”. Föredrag och presentationer.

Anställningar

  • 1990: egen företagare med uppdrag åt bl.a. CEN (se nedan), IT-företagen (nuvarande IT&Telekomföretagen), Ericsson samt olika översättningsbyråer, teknikinformationsföretag och bokförlag.
  • 198690: Teknisk sekreterare vid den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, Bryssel.
  • 198086: Teknisk sekreterare vid SIS, Swedish Standards Institute.
  • 197580: Utrednings- och publiceringssekreterare vid Naturvetenskapliga forskningsrådets Redaktionstjänst.

Formell utbildning

Teknisk fysik, KTH. Universitetsstudier i engelska, franska, ryska, fonetik. Pågående universitetsstudier i nationalekonomi och statsvetenskap.