Utförda arbeten

Publikationer (projektansvarig/P, redaktör/R, medförfattare/M)

 • Kompletta handböcker till SDL Trados Studio 2009, 2011, 2014, 2015 (förf.) (webbplats)
 • Korta handledningar till Trados översättningsprogramvara /2005-07 (förf.) (pdf)
 • Wordfast manual /Wordfast, 2003 (R, M) (pdf-prov)
 • Genomgång och redigering av kursmaterial IMAP /Translator, 2001 (R, M)
 • Guide to the use of character set standards in Europe /CEN, 2000 (P, medredaktör)
 • Databoken om Word 2000 /Docendo; 2000 (förf) (pdf-prov på utvidgat manus)
 • Handlednings”modul” till Netscape Communicator /Docendo 1998 (förf)
 • Hjälptexter för mobiltelefoniprojekt /Telia, 1998 (förf.)
 • Dokumentationsarbete för Ericsson: författande av nytt material samt uppdatering av äldre material /via Translator, 1997-98 (förf)
 • EDI för elektroniska affärer /SITO 1996 (R, M)
 • Workflow och dokumentsystem /SITO 1996 (R, M)
 • IT-juridik – Elektronisk kommunikation inom affärslivet /SITO 1996 (R)
 • Elektroniska adresser – Struktur för användarinformation /SITO 1955 (R)
 • IT-företagens rapport 1996 /SITO 1996 (R, M)
 • IT-företagens rapport 1995 /LKD 1995 (R, M)
 • The ECITC Guide to IT&T Testing and Certification /ECITC, Bryssel, 1993 (P, förf)
 • Vinnare och förlorare i Europeiska unionen /Bokförlaget NU, 1993 (medförf)
 • Elprojektering i storkök /Byggnadsstyrelsen 1993 (R)
 • Swedish alphanumeric sorting /Statskontoret 1992 (R, M)
 • Fastighetsnät för datakommunikation /Byggnadsstyrelsen, Statskontoret 1992 (R, M)
 • EG eller Europa? 50 frågor och svar /Miljöpartiet de gröna 1991 (förf)
 • Security aspects in OSI Functional Standards /CEN/CENELEC konferenspublikation 1989 (P, R, M)
 • European standardization of bar coding /dito 1989 (P, R, M)
 • European standardization of transaction cards /dito 1989 (P, R, M)
 • IT Certification in Europe /dito 1989 (P, R)
 • Rules for conformance requirements in OSI Functional Standards /CEN/CENELEC 1988 (R, M)
 • Handledningar för dataprogrammen SuperWriter, SuperCalc och IT*OS /1985, 1988 (förf)
 • ”Datakommunikation i 80-talets centrum” /Riksdataförbundet 1984 (R, M)
 • SIS grafiska ordlista /1985 (P, R, M)
 • SIS textbehandlingsordlista /1986 (dito)
 • SIS dataordbok /1985 (dito)
 • NFRs årsbok 1977/78, 1979 (P, M)

Rapporter, övrigt