Rapporter (projektansvarig/P, redaktör/R, medförfattare/M)

 • "User requirements study and programming for standardization in the field of Character Set Technology" /CEN 1995 (M)
 • "Convergence of the Voluntary and Regulatory System [within IT testing and certification]" /CEN 1995 (R, M)
 • "The Certification Mandate"; A summary of the reports on the first phase /ECITC 1993(R, M)
 • OSINET-S uppföljning /Statskontoret 1991 (förf)
 • European standardization of character sets and their coding /CEN/CENELEC 1989 (R, M)
 • Standardiseringen i OSIs nätskikt /Televerket 1986 (förf)
 • Bättre publicering på skogs- och jordbruksområdet /SJFR 1980 (M)
 • Forskningsrådens medieutredning /NFR 1977 (S, M)
 • Forskningskommunikation /NFR 1976 (R, M)

Övrigt

 • Medlem i redaktionen för SFÖs tidskrift Facköversättaren; författande av ett flertal artiklar
 • Redaktörskap för LKDs/SITOs/IF-Företagens nyhetsblad Fax-IT och tidskrift Informatik 1994–95
 • Författande av informationsmaterial om CEN/CENELECs verksamhet på dataområdet i IT Standards News och IES News 1987–1989
 • Fackredaktörskap i tidskriften Teknik & Standard 1984–86; författande av ett flertal artiklar